HomeDienstenSalarisadministratie

Salarisadministratie

Als uw onderneming zo ver is dat er personeel aan te pas moet komen, krijgt u te maken met salarissen en de daarmee gepaard gaande administratie. Die salarisadministratie kunnen wij geheel voor u verzorgen, van salarisstroken, elektronische aangifte van loonbelasting, en het indienen van de jaaropgave tot het aanleveren van de pensioengegevens.

Maar ook bijkomende personeelszaken nemen we u uit handen. Wij regelen de ziekmeldingen bij de arbodienst, beheren de administratie die komt kijken bij de verzekering van ziekteverzuim, en houden vakantie-uren voor u en uw personeel overzichtelijk.

Overigens kunnen wij u ook al van dienst zijn in het traject vóór de salarisverwerkin, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst en secundaire arbeidsvoorwaarden en het informeren over cao en verzuimverzekering.

Kortom, Administratiekantoor Gouda zorgt er voor dat  u en uw personeel zich, zonder de zorgen om ‘randzaken’, maximaal kunnen inzetten voor het bedrijf.

Salarisadministratie