HomeDienstenJaarrekening

Jaarrekeningen

Om een goed inzicht te krijgen in de financiële situatie van een bedrijf of organisatie wordt elk jaar een jaarrekening opgesteld. Daarin worden de post loonjournaal, de afschrijvingen, schulden en vorderingen van uw onderneming verwerkt.  De volledige jaarrekening bestaat uit:

  • Balans; een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen
  • Winst- en verliesrekening (resultatenrekening); een overzicht van opbrengsten en kosten
  • Toelichtingen op balans en winst- en verliesrekening
  • Een rapport dat inzicht geeft in het resultaat, de financiële positie en de fiscale positie van uw onderneming

Bij vennootschappen wordt ook nog de aangifte vennootschapsbelasting opgesteld en zorgen wij voor de verplichte deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Jaarrekening