HomeDienstenLoket.nl

Loket.nl

Voor de salarisadministratie maken wij gebruik van Loket.nl.

Bij het in dienst hebben van medewerkers komt voor u als werkgever echter meer kijken dan alleen salarisverwerking. Of het nu gaat om het bijhouden van ziekteverzuim, het vastleggen van verstrekkingen of het aanvragen van verlof.

In Loket.nl kan de complete HR- en salarisadministratie in één gebruiksvriendelijke applicatie worden ondergebracht. Van het onderhouden van digitale personeelsdossiers tot een eenvoudige verlofregistratie.

Ook voor uw medewerkers ziet de app, het Werknemerloket er overzichtelijk uit. Zij kunnen daar hun loonstroken vinden en declaraties zoals bijvoorbeeld reiskosten indienen. U bepaalt zelf in hoeverre medewerkers verantwoordelijk zijn voor het indienen van verlof en declaraties en welke rol wij hierin krijgen.

Het grote voordeel van dit pakket is dat je online kunt samenwerken. De uitwisseling van gegevens gebeurt allemaal digitaal.

Loket.nl