folded-corner-sml
Nieuwe Gouwe O.Z. 9a | 2801 SB Gouda | Tel. 0182 530266
Fax 0182 537338 | info@administratiekantoorgouda.nl

"Maak het niet ingewikkelder dan het is!"

"Aantrekkelijke tarieven voor een hoge kwaliteit van dienstverlening"

"Wij houden het overzicht, zodat u zich kunt focussen op uw core business"

"Geen stroop om de mond smeren maar zeggen waar het op staat, daar heeft een klant veel meer aan"

"De ideale partner van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf"

"Boekhouding ja, daar hebben we hier wel kaas van gegeten"

012345

Om een goed inzicht te krijgen in de financiĆ«le situatie van een bedrijf of organisatie wordt elk jaar een jaarrekening opgesteld. Daarin worden de post loonjournaal, de afschrijvingen, schulden en vorderingen van uw onderneming verwerkt.  De volledige jaarrekening bestaat uit

  • Balans; een overzicht van bezittingen, schulden en het eigen vermogen
  • Winst- en verliesrekening (resultatenrekening); een overzicht van opbrengsten en kosten
  • Toelichtingen op balans en winst- en verliesrekening
  • Een rapport dat inzicht geeft in het resultaat, de financiĆ«le positie en de fiscale positie van uw onderneming

Bij vennootschappen wordt ook nog de aangifte vennootschapsbeasting opgesteld en zorgen wij voor de verplichte deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Administratiekantoor Gouda maakt gebruik van cookies om deze website voor jou te optimaliseren.
Akkoord en sluiten